Weduwen & Weduwnaars

Een vereniging voor weduwen en weduwnaars tot 65 jaar

Wilt u lid worden?

Contributie per jaar = 1 januari t/m 31 december:
Contributie bedraagt € 20,= + eenmalig aanmeldingskosten € 5,50 = € 25,50

Bij aanmelding na 1 juli bent u maar de helft van de contributie verschuldigd. Dus dan hoeft u maar € 15,50 over te maken.

Het bedrag kunt u storten op bank nr NL87 RABO 0352 2675 69 t.n.v. Collega’s Brabant & Omgeving o.v.v. je naam + contributie + jaartal.
Pas als het bedrag bijgeschreven is en het aanmeldingsformulier binnen is, bent u lid van onze vereniging en krijgt u toegang tot onze website voor leden. U krijgt de inlog gegevens voor onze website dan via de mail toegestuurd.

  Je mobiele telefoonnummer

  Toon mobiele telefoonnummer op de ledenlijst
  JaNee

  Toon telefoonnummer op de ledenlijst
  JaNee

  Toon e-mailadres op de ledenlijst
  JaNee

  • Ik geef toestemming voor het bekendmaken van mijn gegevens

  • Ik heb er geen bezwaar tegen dat ik mogelijk te zien ben op foto’s van activiteiten, die gebruikt worden voor de
   website (daar gaan we uiteraard heel secuur mee om)

  • Collega’s Noord-Brabant & Omgeving is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen bij evt. letsel, schade,
   verlies en/of diefstal (ook aan derden) tijdens de bijeenkomsten en/of activiteiten/uitjes die voor en door haar leden worden georganiseerd. Deelname hieraan en aan vakanties, hotelweekenden, Wintersport zijn op eigen risico. Men dient zelf voor de benodigde verzekeringen zorg te dragen. Evenals een auto ongevallen inzittende verzekering, indien nodig. Slechts voor de communicatie met de leden onderling en het logeeradres, fungeert een van de leden als contactpersoon.